Zakładów penitencjarnych

 

 

Propozycja dla więzień i innych zakładów penitencjarnych

 

Nowe Testamenty rozdajemy, osobiście docierając do więźniów
i wychowanków zakładów poprawczych.

W razie potrzeby organizujemy spotkania i rozmowy, a także spotkania modlitewne.

Chcielibyśmy umożliwić każdemu więźniowi poznanie świata wartości chrześcijańskich i przez to poszerzyć spektrum wyboru możliwych decyzji etycznych w dalszym życiu.


Nasza wiara w nawrócenie osób znajdujących się w tak mrocznych miejscach jest podsycana tym, że nawet po latach spotykamy się z owocami, które przynosi taka działalność.

 

 

Czekamy na oferty podjęcia współpracy od kapelanów i wychowawców,

którzy na sercu mają rozpowszechnianie Słowa Bożego.

 

 

 

Jak napisano:

Nie ma ani jednego sprawiedliwego.

Rz. 3:10