Zakładów opieki zdrowotnej

 

 

Propozycja dla szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej


Nowe Testamenty z psalmami umieszczamy w salach chorych przy każdym łóżku oraz rozdajemy personelowi medycznemu.


Rozpowszechniamy je również w przychodniach i innych placówkach Służby Zdrowia.

Słowo Boże jest niejednokrotnie jedynym pocieszeniem dla wielu cierpiących osób, szczególnie w sytuacjach beznadziejnych. Treści biblijne pomagają także rodzinom chorych uporać się z trudną sytuacją życiową. 
Wiara jest tym, co może uzdrowić chorego, ale także tym, co wspiera wysiłki lekarzy ku wyzdrowieniu.


Zwracanie się do Boga w sytuacjach tak trudnych, jak ciężka choroba, jest naturalną skłonnością człowieka, którą chcielibyśmy pomóc zaspokoić oferując nieodpłatnie Nowe Testamenty.

 

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat,

że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,

ale miał żywot wieczny. Jan 3:16