Więcej o Nas

 

 

 

Nazwa organizacji pochodzi od słowa Gedeon, które jest imieniem jednego z największych wojowników Izraela. Wsławił się on w szczególny sposób prowadząc wojnę ze starożytnym ludem - Midianitami. W walce opierał się na czymś więcej niż siła armii, którą dowodził, a mianowicie na mocy duchowej, którą czerpał z wiary. Jego zwycięstwo było wypełnieniem woli Boga, a nie skutkiem oddziaływania siły militarnej. Pojawił się w wyznaczonym miejscu i czasie, tylko z trzystoma wybranymi przez Boga wojownikami. Same odgłosy nadciągających żołnierzy Gedeona wystarczyły, by ogromna armia Midianitów rozpierzchła się w histerycznym popłochu. Posłuszeństwo Bożej woli jest tą cechą charakteru Gedeona, którą cenimy najbardziej i chcemy naśladować.

Naszym celem jest rozpowszechnianie Bożego Słowa, ponieważ samodzielne, bardzo osobiste poznanie Boga przez czytanie Pisma, daje człowiekowi sposobność świadomego wyboru: czy zawierzyć Bogu czy też Go odrzucić.

Słowo Boże jest dla nas źródłem inspiracji do działania w naszych firmach, gdzie staramy się dawać świadectwo uczciwości, pracowitości i skutecznego działania.

Pieniądze na działalność pozyskiwane są od kościołów różnych denominacji oraz ze składek członkowskich.

Realizujemy w praktyce szczytne ideały ekumeniczne, zbliżając świadomie wierzących chrześcijan różnych wyznań do Boga i do siebie nawzajem poprzez liczne wspólne spotkania, modlitwy i konkretną pracę dla PANA.

 

 

"Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona:

Panuj nad nami ty i twój syn, i twój wnuk,

wybawiłeś nas bowiem z ręki Midiańczyków.

Odpowiedział im Gedeon:

Ja nie będę panował nad wami;

Pan będzie panował nad wami."(Sędz. 8, 22-23)