Szkół

 

 

Propozycja dla szkół i innych placówek wychowawczych


Nowe Testamenty w szkołach rozdajemy uczniom osobiście. Za zgodą dyrekcji szkoły dystrybucja wśród uczniów odbywa się w budynku szkoły lub klasach, w innym przypadku na zewnątrz.


W wielu miastach Polski Gedeonici zapraszani są na lekcje religii, aby młodzież mogła dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego stowarzyszenia i jego celów.


Biblia jest podstawowym źródłem poznania judeochrześcijańskich korzeni kultury europejskiej i nikogo nie trzeba przekonywać, że jej znajomość przyczynia się do rozwoju naszej młodzieży. Znajomość Pisma Świętego jest jednym z czynników warunkujących kształtowanie się postawy etycznej młodych ludzi.


Wielu uczniów i studentów nie kupiłoby i nie przeczytałoby Nowego Testamentu nie tylko z powodu braku pieniędzy, ale także z powodu niewystarczającej promocji tego rodzaju literatury.

 

 

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój

i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał,

a on ze mną. Obj. 3:20