Linki

Informacje dotyczące Gedeonitów

 

Strona GIDEONS INTERNATIONAL (USA) - http://www.gideons.org

Artykuł w Echu Dnia - Członkowie MSG rozdawali uczniom Pismo Święte

O Gedeonitach, dla Katolików i nie tylko – ekumenizm.pl - http://www.ekumenizm.pl/content/article/20070325213635849.htm

Dyskusja o Gedeonitach na Forum Biblijnym - Forum biblijne

Wikipedia o Gedeonitach - http://pl.wikipedia.org/wiki/Gedeonici

Wypowiedź księdza Zbigniewa Niemirskiego - http://radom.gosc.pl/doc/1740691.Co-zrobic-z-Biblia-Gedeonitow