Kielce

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów rozpoczęło działalność w Kielcach 29 września 1997 roku.

Na spotkaniu założycielskim z bratem Tomasem Meyerem, przedstawicielem na Europę Wschodnią, powołano sześcioosobowy obóz Gedeonitów i złożono pierwsze zamówienie na Biblie w ilości 12,500.


Od tego momentu w Kielcach rozdano około 80, 000 egzemplarzy Słowa Bożego.

Biblie od lokalnych przedstawicieli Gedeonitów otrzymali między innymi ówczesny Wojewoda Kielecki Pan Wojciech Lubawski, urzędnicy, studenci i pracownicy Akademii Świętokrzyskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Wszechnicy Świętokrzyskiej, uczniowie szkół średnich, chorzy i personel medyczny w szpitalach i przychodniach, więźniowie i pracownicy służby więziennej, żołnierze służący w lokalnych jednostkach i wyruszający na misje z centrum szkolenia ONZ na Bukówce, a także bezdomni.


Niestety jest to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, a znajomość Słowa Bożego w naszym mieście jest ciągle znikoma.

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze Biblii i pragniesz zapoznać się z jej treścią prosimy o kontakt mailowy - kontakt@gedeonici.kielce.pl

 

 

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to,

że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,

Chrystus za nas umarł. Rz. 5:8