Hoteli

 

 

Propozycja dla hoteli


W zachodnioeuropejskich i amerykańskich hotelach wysokiej klasy, egzemplarze naszych Nowych Testamentów obecne są niemal w każdym pokoju.


Wielu zagranicznych gości odwiedzających Polskę oczekuje podobnych standardów.

Chcielibyśmy, żeby ich przyzwyczajenia mogły być zaspokajane także w polskich hotelach.

Dostarczamy bezpłatnie Nowe Testamenty wydane w trzech językach: angielskim, niemieckim i polskim.


Przywozimy bezpłatnie Nowe Testamenty,

które pracownicy hotelu umieszczają w pokojach.

W razie potrzeby uzupełniamy braki egzemplarzy.

 

 


Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej

jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz. 6:23