o Gedeonitach

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów to chrześcijańska organizacja zajmująca się nieodpłatnym rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Ma ona charakter ponadwyznaniowy i zrzesza osoby świeckie różnych zawodów, które pragną pozyskiwać ludzi dla Jezusa Chrystusa poprzez rozpowszechnianie Słowa Bożego. Jej celem nie jest propagowanie jakiegokolwiek kościoła, ale zachęcanie do lektury Biblii.


Na świecie jest ponad dwieście osiemdziesiąt tysięcy Gedeonitów. Nowe Testamenty umieszczane są w hotelach, szpitalach, rozdawane w szkołach, uczelniach, zakładach karnych, domach poprawczych, jednostkach wojskowych i innych miejscach. Organizacja działa w ponad stu osiemdziesięciu pięciu krajach i od 1908 roku rozdanych zostało ponad 1.5 miliarda egzemplarzy Biblii.


W Polsce działamy od 1990 roku i mamy ponad siedemdziesiąt oddziałów terenowych zwanych obozami. W wielu miastach naszego kraju Gedeonici zapraszani są na lekcje religii, aby młodzież mogła dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego stowarzyszenia i jego celów.

 


 

Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał…

w miejsce Chrystusa prosimy:

Pojednajcie się z Bogiem”. (2 Kor. 5:20)